Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ หัวข้อ "การรวมกลุ่มสู่ความสำเร็จ และหลักการทำบัญชีเบื้องต้น”    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมเป็นวิทยากร
สอนแนะ ในหัวข้อ "การรวมกลุ่มสู่ความสำเร็จ และหลักการทำบัญชีเบื้องต้น”
โดยสอนแนะการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถ
บันทึกบัญชีเพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ในโครงการแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ หลักสูตร "การทำขนมไทย” เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้สำหรับเลี้ยงดูบุตร ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional