Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย
นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง บัญชีกิจกรรมสหกรณ์ บัญชีกิจกรรมการเกษตร บัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เด็กนักเรียน จำนวน 45 คน
ผู้ปกครอง จำนวน 10 คน ตามโครงการพระราชดำริ ฯ
ณ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional