Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกสหกรณ์และการวางแผนการสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคาย
จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกสหกรณ์
และการวางแผนการสอบบัญชี
โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการ
ซึ่งที่เป็นผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล
และแผนการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดูแลอยู่เป็นรายสหกรณ์
ณ ห้องประชุมชั้น 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional