Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
เพื่อให้รู้จักการจดบันทึกบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้
วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพได้

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional