Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางโสภา พงษ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558
ณ สนามกีฬา 84 ปี กองวัคซีน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้ด้วย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional