Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. จันทบุรี ร่วมกับชมรมคนรักการทำบัญชี เปิดกระปุกออมสิน      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมกับชมรม
คนรักการทำบัญชี เปิดกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อรณรงค์ให้มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มการออมและบริหารการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายได้ ณ
บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional