Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด



      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามิยะฮ์ จำกัด
พร้อมให้แนวคิดในการบริหารงานของสหกรณ์ และได้ชี้แจงวาระการประชุม
ในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุมศาลาเอนกประสงค์ มัสยิดมูการ่ม
หมู่ที่ 2 (บ้านบางเทา) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional