Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59      เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นายสมบัติ แย้มสมพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี
ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 เพื่อเสริมสร้างความรู้
ด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ให้เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานสามารถ
นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในการประกอบอาชีพได้
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดกลไกแข่งขันรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของ
เกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา
ชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบเครื่องชั่งและสาธิตวิธีวัดความชื้นข้าวเปลือกที่ถูกต้อง
โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริษัท โรงสีเกาะเจริญธัญญา 2 จำกัด เลขที่ 555 หมู่ 7 ถ.วังทอง – สากเหล็ก
ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional