Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดทำแผน กับ สอ.ครูภูเก็ต จำกัด       เมื่อวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาปี 2559–2562 และแผนดำเนินงานปี 2559 และ
บรรยายเกี่ยวกับการเตือนภัยทางการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบ
การจัดทำแผนฯ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน
40 คน ณ โรงแรมพังงาเบย์ จังหวัดพังงา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional