Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จันทบุรี
พร้อมด้วยนางอรัญญา เกเฟล์เลอร์ ผู้สอบบัญชี และผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์
การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่มาก
มีสมาชิกจำนวน 3,039 ราย ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ 335,522,350.06
ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 24,832,279.45 ล้านบาท โดยมี
คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยได้รับเกียรติจาก นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรี เป็นประธานการประชุม
ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตร
เมืองจันทบุรี จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional