Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานเกี่ยวข้าวโครงการมะลิคืนถิ่นปลอดภัยสูง      เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
นำโดย นางสาวกมลทิพย์ โสภณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการมะลิคืนถิ่นปลอดภัยสูง ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายใน
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
โดยได้รับ
เกียรติจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
ประธานเปิดงาน
ณ หมู่ 13 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional