Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานประเพณีฮิตสิบสอง และงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
นำโดย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อำนาจเจริญ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานประเพณีฮิตสิบสอง
และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558
โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมงาน
เพื่อให้รู้จักวิธีจดบันทึกบัญชี ทำให้รู้รายรับ รายจ่าย รู้ต้นทุน ทำให้มีเงินออม

โดยได้รับเกียรติจาก นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional