Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการ
พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อถ่ายทอด
นโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้ครูบัญชีได้รับทราบ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการสร้างและใช้สื่อการสอน
พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์
ในการวางแผน
โดยได้รับเกียรติจากนายโอฬาร คุ้มศึก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional