Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ศรีสะเกษ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ 2559      เมื่อวันที่ 20–26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการ
พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ 2559 แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และนำความรู้ไปสู่การ
จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ ตลอดจนการใช้ข้อมูลต้นทุนอาชีพมาวางแผนการผลิตแล
ะเพิ่มรายได้ของตนเอง สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ณ อำเภอ
เบญจลักษ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional