Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครราชสีมา จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)       เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”
ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพปี 2559 แก่อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 139 คน โดยมี นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional