Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมงานมหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3 และงานนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่นานาชาติ     เมื่อวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2558 นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
ร่วมงานมหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3
และงานนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่นานาชาติ (The 3rd Sichuan
Agricultural Expo & Chengdu International Urban Modern
Agricultural Expo)
โดยมีจังหวัดที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน จำนวน 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองคาย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ซึ่งถือ
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ระหว่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยกับประเทศจีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ณ นครเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional