Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
นำโดย นางจงกล ลิ่มสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุน
อาชีพ ปี 2559
เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจหลักการจดบันทึกบัญชีรับ–จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการสร้าง
และการใช้สื่อการสอน
โดยมีนางเบญจมาศ ประพฤติธรรม นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยครูบัญชีอาสาในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional