Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี     เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางไพเราะ ประสมศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จัดอบรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ที่มีคุณภาพการควบคุมภายใน
ระดับพอใช้ เพื่อให้สหกรณ์สามารถพัฒนาชั้นคุณภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional