Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ
พร้อมด้วยนางสายสุนีย์ พรพินิจวรกุล ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอ
กระบุรี
เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร
การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559
ซึ่งจัดโดย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนให้กับเกษตรกร จำนวน 20 คน
ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional