Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ
พร้อมด้วย นายสมชาย ทิศกระโทก ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอละอุ่น
เข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ซึ่งจัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร จำนวน 20 คน
ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional