Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
นำโดย นางสาววิจิตรา สุวรรณวิจิตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการ
พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
พื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูบัญชีอาสาให้เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
เป้าหมาย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของครูบัญชีอาสา ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้
โดยมี คุณนูรียะห์ ลาแซ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่สมาชิกสหกรณ์อินตัน จำกัด จำนวน 50 คน
ณ โรงเรียนตาดีกา อ.กรงปินัง จ.ยะลา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional