Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557/58 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินชะมวงจำกัด ครั้งที่ 23     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
(ผู้สอบบัญชี)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557/58 ของ
สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินชะมวง จำกัด
 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ประจำปี โดยมีประธาน คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม
ณ สำนักงานสหกรณ์
ในเขตปฏิรูปที่ดินชะมวง จำกัด เลขที่ 71 ม.1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional