Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร      เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนแนะการทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ตาม
โครงการ "แนะแนวอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559"
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถรวมกลุ่มดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ณ บ้านเลขที่ 9
บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional