Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพประชาชนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่
พร้อมด้วยนางจีราภรณ์ ศิริสุข นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ ร่วมด้วย หม่อมราชวงศ์หญิงสุดารัตน์ ณ นคร
ผู้จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้านภูฟ้า และคุณสกลพรรณ แจ่มฟ้า
ผู้ดูแลร้านภูฟ้าภาคเหนือ
ลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพประชาชนตาม
โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพและการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อวางแผนการประกอบอาชีพ
ณ ศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional