Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ แบงค์ชาติ พัฒนาเครื่องมือกำกับสหกรณ์     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชี นำโดย นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการ
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
พร้อมคณะ เข้า
ศึกษาระบบงานการกำกับสถาบันการเงินของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำกับสหกรณ์
โดยมีนางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์ ผู้บริหารส่วนฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
และนางสาวจิตสุภา วิระยะวานิช ผู้บริหารทีมฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
สายกำกับสถาบันการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย
ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คาดว่าจะพัฒนาระบบกำกับสหกรณ์และนำร่อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ภายในปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุม 123
อาคาร 1 ชั้น 2 ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional