Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง ร่วมให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดในรายการ"อสมท. เพื่อชุมชน”     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
ร่วมให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดในรายการ "อสมท. เพื่อชุมชน”โดยมี
การแนะนำหน่วยงาน บทบาทและภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พัทลุง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ
สหกรณ์ เพื่อสร้างความยั่งยืน และเชิญชวนให้สหกรณ์นำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์
ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพัทลุง
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional