Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมถ่ายทำรายการ "สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา"     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางสาว
กนกอร สัมพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และสหกรณ์
การเกษตรบางเลน จำกัด
ร่วมถ่ายทำรายการ"สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล
พัฒนา"
โดยนำเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้สหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงผลสำเร็จต่างๆของสหกรณ์ ที่สามารถทำให้สมาชิก
สหกรณ์สามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้
โดยสื่อจากความสำเร็จของตัวบุคคล สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ที่ประสบ
ผลสำเร็จ รวมทั้งความสำเร็จของโครงการต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
และผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยออกอากาศ
ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ทางช่อง NBT เวลา 05.30-06.00 น.ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional