Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”      เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการ
คลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยให้บริการสอนแนะการ
จัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายชาติชาย
อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียน
สระกระเทียมวิทยาคม ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional