Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวอาวรณ์ ฝั้นเฝือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

จัดอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์อำนวยการโครงการ
พัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสอนแนะวิธีการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
โดยมีนายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นกอก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional