Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร ภายใต้ระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่
พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงแบบสอบถามข้อมูล
พื้นฐานและแผนการจัดทำข้อมูล
ณ ห้องปะชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional