Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ปีงบประมาณ 25559
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ และความชำนาญในการบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพตามรูปแบบสมุดบัญชีรับ–จ่ายให้สามารถนำไปสอนแนะแก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้
โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 35 คน เข้ารับ
การอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional