Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) จังหวัดระนอง     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีอาวุโส เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) จังหวัด
ระนอง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(แปลงต้นแบบ) ปี 2559
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional