Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย
นางสาววิจิตรา สุวรรณวิจิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นวิทยากร
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทาง
บัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
สอนแนะให้เข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน รู้จักการออมและ
ให้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น
โดยมีข้าราชการตำรวจ
จำนวน 100 นาย เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional