Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย
นางสาววิจิตรา สุวรรณวิจิตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชี
ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งปลูกฝังวินัยการออมเงินที่ดี ให้รู้จักระมัดระวังการใช้จ่าย
ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยการจดบันทึกบัญชีประจำวัน ณ บ้านสีคง ตำบล
ลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional