Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางพนิดา เต็มเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ร่วมกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ตามโครงการอบรมการจัดทำบัญชีให้แก่
เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน
จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559
โดยมีนักเรียนจำนวน 260 คน เข้ารับ
การอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional