Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรกร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพปีงบประมาณ 2559
โดยมีนางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional