Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
"เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558
เพื่อเป็นการพบปะหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้ง
องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยได้รับ
เกียรติจากนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิดงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional