Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาการใช้โปรแกรม ACL     เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม ACL
โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานเปิดการประชุม
โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้สอบ
บัญชีในการใช้โปรแกรม ACL ตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
ที่พัฒนาโดยผู้อื่น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional