Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.ร่วมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการ
แข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
2558 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
โดยได้รับเกียรติจาก
นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ สนามแบดมินตัน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป (ชายคู่/หญิงคู่/
คู่ผสม) และประเภทอาวุโส (ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม) โดยมีบุคลากรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional