Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร
ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ
และเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้ให้ครูบัญชีอาสา
จำนวน 195 คน
โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional