Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
นำโดย นางสาวรุ่งทิวา ดุมลักษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
สอนแนะการบันทึกบัญชีรับ–จ่าย
ในครัวเรือนแก่สมาชิกกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก
ณ ที่ทำการกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional