Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แพร่ จัดประชุม 3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี"     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดประชุม
3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือ สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี"
โดยมี นางสาวชูจิตร ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธาน
การประชุม โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่ม
ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ ของจังหวัดแพร่ จำนวน 160 แห่ง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทั้งนี้
ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสามารถปิดบัญชีประจำปีได้ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด
สร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของผู้รับผิดชอบทำบัญชี สร้างความ
ยั่งยืนในการจัดทำบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional