Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย
  นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
พร้อมด้วย
  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
  คุ้มครองระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และ
  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม
  ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional