Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กษ.ประจำปี 2558 ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจำปี 2558 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำปี 2558 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวาย ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร กรุงเทพ
มหานคร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional