Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ประชุมร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วย นางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ประชุมร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการ
เสริมสร้างความพร้อมรับการสอบบัญชี และประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
ให้มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้
โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม 3 ฝ่าย ที่จะดำเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional