Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นายสุนันท์ เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 3
ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชนน้อมนำ
หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ และได้ร่วมทำความดี
ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
โดยมีนายวินัย
บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าสำเภาใต้
ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional