Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และ IT Provider สตส.ยะลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9
พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ
บัญชี และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้สอบบัญชี และ IT Provider
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนระบบเครือข่าย
การตรวจนับสินค้าและการปิดบัญชีประจำปีของร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
เบตง จำกัด จังหวัดยะลา
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมระบบสินค้า
เวอร์ชั่น 2.2 เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการจัดการสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกต่อไป


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional