Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เสริมรายได้     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พัทลุง เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ”ทำขนมลูกชุบ” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้
ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม
โดยมีตัวแทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
สตท.9 เข้าร่วมโครงการ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional