Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
เข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2558 ประจำ
เดือนตุลาคม 2558
โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional