Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พัทลุง
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด
โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional